DATA CENTER NETWORKING
Arista

Arista Enteprise Networking

Arista Networks Cloud mrežni portfolio

Arista Networks je lider u projektovanju softverski upravljanih cloud mreža koje se koriste u današnjim Datacentrima, Cloud i univerzitetskim okruženjima.

Arista isporučuje najefikasniju, pouzdanu Universal Cloud Network arhitekturu visoke performanse koja je zasnovana na 10G, 25G, 40G, 50G, 100G i 400G platformama sa nadogradivim operativnim sistemom – Arista EOS®.

Arista EOS je baziran na otvorenoj, programabilnoj i elastičnoj arhitekturi, koja omogućava maksimalno vreme operativnosti sistema, smanjuje CAPEX i OPEX pojednostavljivanjem IT operacija i omogućava veću agilnost samog biznisa. Arista EOS softver nudi programabilnost na svim nivoima, uključujući eAPI, EOS SDK, Linux, DevOps integracije, kao i široku podršku za izvršavanje skripti.

Arista 7808R3

Arista 7808R3

Ports: 288 x 400G; 384 x 100G; MACsec

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 16

Switching Capacity: 230 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7804R3

Arista 7804R3

Ports: 144 x 400G; 192x 100G; MACsec

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 10

Switching Capacity: 115 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7512R3

Arista 7512R3

Ports: 864 x 10G; 864 x 25G; 432 x 40G; 432 x 100G; 288 x 400G

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 18

Switching Capacity: 230 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7508R3

Arista 7508R3

Ports: 576 x 10G; 576 x 25G; 288 x 40G; 288 x 100G; 192 x 400G

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 13

Switching Capacity: 153 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7504R3

Arista 7504R3

Ports: 288 x 10G; 288 x 25G; 144 x 40G; 144 x 100G; 96 x 400G

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 7

Switching Capacity: 76.8 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7516R

Arista 7516R

Ports: 2,304 x 10G; 2,304 x 25G; 576 x 40G; 576 x 100G; MACsec; Coherent DWDM

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 29

Switching Capacity: 150 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7512R

Arista 7512R

Ports: 1,728 x 10G; 1,728 x 25G; 432 x 40G; 432 x 100G; MACsec; Coherent DWDM

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 18

Switching Capacity: 115 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7508R

Arista 7508R

Ports: 1,152 x 10G; 1,152 x 25G; 288 x 40G; 288 x 100G; MACsec; Coherent DWDM

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 13

Switching Capacity: 75 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7504R

Arista 7504R

Ports: 576 x 10G; 576 x 25G; 144 x 40G; 144 x 100G; MACsec; Coherent DWDM

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 7

Switching Capacity: 38 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7508

Arista 7508

Ports: 1,152 x 10G; 288 x 40G; 96 x 100G;

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 11

Switching Capacity:23,040 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7504

Arista 7504

Ports: 576 x 10G; 144 x 40G; 48 x 100G

Port-to-port latency: 3.5-13.0 µs

RU: 7

Switching Capacity:11,520 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7328X

Arista 7328X

Ports: 256 x 100G; 1024 x 25G

Port-to-port latency: 2 µs

RU: 13

Switching Capacity: 50 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7324X

Arista 7324X

Ports: 128 x 100G; 512 x 25G

Port-to-port latency: 2 µs

RU: 8

Switching Capacity: 25 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7308X

Arista 7308X

Ports: 256 x 100G; 256 x 40G; 384 x 25G; 1024 x 10G; 384 x 10GBASE-T

Port-to-port latency: Under 2 µs

RU: 13

Switching Capacity: 51 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7304X

Arista 7304X

Ports: 128 x 100G; 128 x 40G; 512 x 10G; 192 x 25G; 192 x 10GBASE-T

Port-to-port latency: Under 2 µs

RU: 8

Switching Capacity: 25 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7368X4

Arista 7368X4

Ports: 32 x 400G OSFP or QSFP-DD; 128 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 700 ns

RU: 4

Switching Capacity: 25.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280PR3-48 7280DR3-48

Arista 7280PR3-48 / 7280DR3-48

Ports: 48 x 400G OFSP or QSFP-DD

Port-to-port latency: 4µs

RU: 2

Switching Capacity: 19.2 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

7280PR3-24 7280PR3K-24 7280DR3-24

Arista 7280PR3-24 / 7280PR3K-24 / 7280DR3-24

Ports: 24 x 400G OSFP or QSFP-DD

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 1

Switching Capacity: 9.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280CR3-32P4 7280CR3K-32P4 7280CR3-32D4

Arista 7280CR3-32P4 / 7280CR3K-32P4 / 7280CR3-32D4

Ports:32 x 100G QSFP and 4 x 400G OSFP or QSFP-DD

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 1

Switching Capacity: 4.8 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280CR3-96

Arista 7280CR3-96

Ports: 96 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 4 µs

RU: 2

Switching Capacity: 9.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280CR2-60 / 7280CR2K-60

Arista 7280CR2-60 / 7280CR2K-60

Ports: 60xQSFP100

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 2

Switching Capacity: 12 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280CR-48

Arista 7280CR-48

Ports: 48xQSFP100 / 8xQSFP+

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 2

Switching Capacity: 10.24 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280QR-C72

Arista 7280QR-C72

Ports: 56 x QSFP+ /16xQSFP100

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280QR-C36 7280QRA-C36S

Arista 7280QR-C36 / 7280QRA-C36S

Ports: 24 x QSFP+ 40G /12 x QSFP100

Port-to-port latency: 3.5 µs

RU: 29

Switching Capacity: 4.32 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280SR2-48YC6 7280SR2A-48YC6

Arista 7280SR2-48YC6 / 7280SR2A-48YC6

Ports: 48 1/10/25G SFP, 6 QSFP100

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 3.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280SR2K-48C6

Arista 7280SR2K-48C6

Ports: 24 x SFP25; 24 x SFP+ 6 x QSFP100

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 2.88 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280TR-48C6 7280TRA-48C6

Arista 7280TR-48C6 / 7280TRA-48C6

Ports:48 1/10G 10GBASE-T, 6 QSFP100

Port-to-port latency: 3.5 µs

RU: 1

Switching Capacity: 2.16 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7280SR-48C6 7280SRA-48C6

Arista 7280SR-48C6 / 7280SRA-48C6

Ports: 48 1/10G SFP+, 6 QSFP100

Port-to-port latency: 3.5 µs

RU: 1

Switching Capacity: 2.16 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7170-64C

Arista 7170-64C

Ports: 64 x 100G QSFP

Port-to-port latency: Under 1 µs

RU: 2

Switching Capacity: 12.8 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7170-32CD

Arista 7170-32CD

Ports: 32 x 100G QSFP

Port-to-port latency: Under 1 µs

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7170-32C

Arista 7170-32C

Ports: 32 x 100G QSFP

Port-to-port latency: Under 1 µs

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7160-48TC6

Arista 7160-48TC6

Ports: 48 x 10GBASE-T; 6 x 100G QSFP

Port-to-port latency: From 3 µs

RU: 1

Switching Capacity: 2.16 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7160-48YC6

Arista 7160-48YC6

Ports: 48 x 25G SFP; 6 x 100G QSFP

Port-to-port latency: From 2 µs

RU: 1

Switching Capacity: 3.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7160-48YC6

Arista 7160-48YC6

Ports:48 x 25G SFP; 6 x 100G QSFP

Port-to-port latency: From 2 µs

RU: 1

Switching Capacity: 3.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7160-32CQ

Arista 7160-32CQ

Ports: 32 x 100G QSFP; 4 x 10G SFP

Port-to-port latency: From 2 µs

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7150S-64

Arista 7150S-64

Ports: 48 x 10G SFP+; 4 x 40GbE QSFP+

Port-to-port latency: 380 ns

RU: 1

Switching Capacity: 1.28 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7150S-52

Arista 7150S-52

Ports: 52 x SFP+

Port-to-port latency: 380 ns

RU: 1

Switching Capacity: 1.04 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7150S-24

Arista 7150S-24

Ports: 24 x SFP+

Port-to-port latency: 350 ns

RU: 1

Switching Capacity:480 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7060PX4-32

Arista 7060PX4-32

Ports: 32 x 400G OSFP

Port-to-port latency: 700 ns

RU: 1

Switching Capacity: 25.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arita 7060DX4-32

Arita 7060DX4-32

Ports: 32 x 400G QSFP-DD

Port-to-port latency: 700 ns

RU: 1

Switching Capacity: 25.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7260QX-64

Arista 7260QX-64

Ports: 64 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550 ns

RU: 2

Switching Capacity: 5.12 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7260CX3-64

Arista 7260CX3-64

Ports: 64 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 450 ns

RU: 2

Switching Capacity: 12.8 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7260CX-64

Arista 7260CX-64

Ports: 64 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 550 ns

RU: 2

Switching Capacity: 12.8 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7060SX2-48YC6

Arista 7060SX2-48YC6

Ports:48 x 1/10/25G SFP; 6 x QSFP100

Port-to-port latency: 450 ns

RU: 1

Switching Capacity: 3.6 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7060CX2-32S

Arista 7060CX2-32S

Ports: 32 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 450 ns

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7060CX-32S

Arista 7060CX-32S

Ports: 32 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 450 ns

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX3-48YC8

Arista 7050CX3M-32S

Ports: 32 x 100G QSFP with MACsec

Port-to-port latency: 800 ns

RU: 1

Switching Capacity: 6.4 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7250QX-64

Arista 7250QX-64

Ports: 64 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: Under 2 µs

RU: 2

Switching Capacity: 5 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050TX2-128

Arista 7050TX2-128

Ports: 96 x 10GBASE-T; 8 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 3 µs

RU: 2

Switching Capacity: 2.56 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050TX-72Q

Arista 7050TX-72Q

Ports: 48 x 10G-T; 6 x QSFP+

Port-to-port latency: 3 µs

RU: 1

Switching Capacity: 1.44 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050TX-64

Arista 7050TX-64

Ports: 48 x 10GBASE-T; 4 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 3 µs

RU: 1

Switching Capacity: 1.28 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050TX-48

Arista 7050TX-48

Ports: 32 x 10GBASE-T; 4 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 3 µs

RU: 1

Switching Capacity: 0.96 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX2-128

Arista 7050SX2-128

Ports: 96 x 10G SFP+; 8 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 2

Switching Capacity: 2.56 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX2-72Q

Arista 7050SX2-72Q

Ports: 48 x 10G SFP+; 6 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 1

Switching Capacity: 1.44 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX-72Q

Arista 7050SX-72Q

Ports: 48 x 10G SFP+; 6 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 1

Switching Capacity: 1.44 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX-128

Arista 7050SX-128

Ports: 96 x 10G SFP+; 8 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 2

Switching Capacity: 2.56 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050SX-64

Arista 7050SX-64

Ports: 48 x 10G SFP+; 4 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 1

Switching Capacity: 1.28 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050QX2-32S

Arista 7050QX2-32S

Ports: 4 x 10G SFP+; 32 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 1

Switching Capacity: 2.56 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7050QX-32S

Arista 7050QX-32S

Ports: 4 x 10G SFP+; 32 x 40G QSFP+

Port-to-port latency: 550-650 ns

RU: 1

Switching Capacity: 2.56 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7020SR-32C2

Arista 7020SR-32C2

Ports: 32 x 1/10G SFP+; 2 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 1.04 Tbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7020SR-24C2

Arista 7020SR-24C2

Ports: 24 x 1/10G SFP;+ 2 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 880 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7020TR 7020TRA

Arista 7020TR / 7020TRA

Ports: 48 x 100/1000 BASE-T; 6 x 10G SFP+

Port-to-port latency: 3.8 µs

RU: 1

Switching Capacity: 216 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 7010T

Arista 7010T

Ports: 48 x 10/100/1000 BASE-T; 4 x 10G SFP+

Port-to-port latency: 3 µs

RU: 1

Switching Capacity: 176 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 720XP-48ZC2

Arista 720XP-48ZC2

Ports: 40 x 2.5G MGig RJ45; 8 x 5G MGig RJ45; 4 x 25G SFP; 2 x 100G QSFP

Port-to-port latency: 1 µs

RU: 1

Switching Capacity: 560 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 720XP-24ZY4

Arista 720XP-24ZY4

Ports: 16 x 2.5G MGig RJ45; 8 x 5G MGig RJ45; 4 x 25G SFP

Port-to-port latency: 1 µs

RU: 1

Switching Capacity: 180 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →

Arista 720XP-48Y6

Arista 720XP-48Y6

Ports: 48 x 10M-1G RJ45; 6 x 25G SFP

Port-to-port latency: 1 µs

RU: 1

Switching Capacity: 198 Gbps

Pogledaj Datasheet →

Više o modelu →