Babelnet logo

BABELNET – BEZBEDNA KOMUNIKACIJA

Babalnet

Babelnet je sigurna, višekorisnička, komunikaciona platforma, dizajnirana za mobilne i desktop uređaje, sa namenom razmene kriptovanih poruka u korporativnom svetu.
Aplikacija ne funkcioniše kao zajednički centralni servis, niti preuzima ili deli bilo kakve informacije o kontaktima korisnika sa njihovih uređaja. Babelnet pruža kompletnu sigurnost i kontrolu direktno korisniku i administratoru. Instalira se na korisnikovom serveru, nudeći kompletnu kontrolu komunikacije sa drugim serverima i štiti identitet korisnika ove aplikacije.

Glavne karakteristike aplikacije su:

 • Šalje i skladišti kriptovane poruke i dokumenta;
 • Omogućava kriptovanje pozive kroz aplikaciju
 • Osigurava komunikaciju sa kolegama, klijentima i partnerima
 • Štiti poslovne tajne, lične podatke i ostale poverljive informacije

Ključne funkcionalnosti:

Kompletna sigurnost

– Kriptovani pozivi – Svi pozivi su kriptovani unutar mreže VoIP. Obuhvata obaveštenja o konekcijama i javnim ključevima, kodecima i protokolima za direktnu komunikaciju između uređaja, uz obezbeđivanje poverljivosti i integriteta.
– Sigurno čuvanje zapisa – Fotografije, video i zvučni zapisi skladište se direktno u aplikaciji Dozvoljavanje upotrebe kamere i mikrofona kontrolišu se direktno aplikacionim kodom, a ne uređajem.
– Sigurno skladištenje – Sve poruke, snimci i dokumenti se kriptuju, te se kao takvi skladište i čuvaju u aplikaciji na uređajima pošiljaoca i primaoca.
– Kriptovana komunikacija – Korišćenjem jake i pouzdane kriptografije, Babelnet obezbeđuje sigurnu komunikaciju između Windows i macOS računara i mobilnih uređaja sa iOS i Android platformom – nezavisno od lokacije i tipa veze.
– Politika razmene poruka – Babelnet ne čuva duži vremenski interval razmenjene poruke i dokumenta na serveru (zavisi od podešavanja korisnika). Server pruža usluge samo za slanje i primanje poruka, obaveštenja i brisanja dokumenata usled nedostavljene poruke. On ne dozvoljava administratorima presretanje ili čitanje kriptovane komunikacije.
– Autorizovana sigurnost – Uobičajeni tipovi dokumenata (slike, PDF, MS Office doc i slično) direktno se otvaraju u aplikaciji koristeći aplikacione kodove. Dokumenti se čuvaju u bezbednom okruženju i zaštićeni su od pretnji trećih strana.

Instalacija na lokalnom serveru

On-premise – Server izvršava operacije unutar vaše mreže i pod vašom administracijom. Imate potpuni kontrolu nad uslugama i bezbednosti vaše komunikacije.
Replikacija – Visoka dostupnost aplikacije nudi vam mogućnost povratka svih podataka u slučaju prekida rada servera za samo nekoliko minuta.

Zaštita zakonom o autorskim pravima

Aplikacija je u skladu sa GDPR (General Data Protection Regulation) regulativom, što smanjuje opterećenje kompanije koje moraju da ispune nove i restriktivnije regulative u vezi obrade, čuvanja i zaštite ličnih podataka korisnika.

Jednostavna integracija

Babelnet podržava jednostavnu integraciju sa aplikacijama drugih proizvođača kao što su sistemi za upravljanje dokumentima, CRM sistemima, štampačima, MS Outlook-om i slično. Aplikacija obezbeđuje automatizovan i siguran prenos podataka između poslovnih aplikacija i korisnika. Takođe, moguće je podesiti automatsku sinhronizaciju aplikacije sa aktivnim direktorijumom radi lakše manipulacije podataka.

Babelnet PC 1
Babelnet PC 2

Mogućnosti aplikacije:

Babelnet-Iphone-1
Babelnet-Iphone-2
Babelnet-Iphone-3
Babelnet-Iphone-4
 • Vreme za automatsko brisanje poruka
 • Snimanje glasovnih poruka
 • Kriptovanje poziva korišćenjem VoIP tehnologije
 • Minimalna potrošnja interneta (0,5MB po minutu)
 • Pregled priloga bez preuzimanja
 • Pregled priloga i sadržaja uz mogućnost sortiranja prema različitim kriterijumima
 • Mogućnost otključavanja putem PIN koda, prepoznavanjem lica, biometrijsko otključavanje (otisak prsta)
 • Daljinsko brisanje (na uređaju primaoca)
 • Izmene korisničkog profila i definisanje autoritativnog koda za uparivanje sa drugim uređajima
 • Mogućnost deljenja, izmena i dodavanja dodatni informacija kontaktima
 • Različite vrste personalizacije aplikacije
 • Komunikacija u različitim grupama
 • Obaveštenja o isporučenosti poruke