CHECK POINT QUANTUM
Next-Gen Firewall

Palo Alto Next Generation Firewalls
PaloAlto-Strata

Zaštitite se od sofisticiranih hakerskih napada pomoću Check Point firewall uređaja sledeće generacije

Stanje u oblasti sajber bezbednosti se konstantno menja. Kako količina internet saobraćaja kao i korporativne mreže iz godine u godinu rastu, hakerski napadi postaju sve više sofisticirani i teže ih je detektovati. Firewall uređaji sledeće generacije kao jedni od najvažnijih segmenata bezbednosnih sistema svake kompanije pomažu u borbi protiv ovih razornih hakerskih napada.

7 bitnih funkcionalnosti

Palo Alto Icon - Next-Generation Firewall

Upravljanje

Security management konzola je uvek predstavljala jednu od najbitnijih stavki u Check Point bezbednosnoj arhitekturi. Ova upravljačka konzola omogućava:

  • Jedinstveno mesto za podešavanje polisa za sve uređaje u Check Point arhitekturi
  • Kombinovanu zaštitu od pretnji i segmentaciju polisa u vidu unificirane tabele za sve uređaje
  • Kontrolu usklađenosti sa predefinisanim šablonima za proveru bezbednosnih standarda (NIST,PCI DSS, HIPPA…)
  • Konsolidovan prikaz i eksportovanje informacija o događajima putem Smart Event konzole
  • Grupno delegiranje administrativnih ovlašćenja
  • Automatizaciju za virtuelna i cloud okruženja, uključujući automatsku dodelu servisa
  • Otvoren API koji pruža mogućnost integracije sa drugim alatima i sistemima
Palo Alto Icon - Next-Generation Firewall

Zaštita od pretnji

Ključna funkcionalnost koja Check Point izdvaja od drugih firewall uređaja je superiorna zaštita od pretnji koja je aktivna u celokupnoj arhitekturi. Dok firewall uređaji drugih proizvođača detektuju i reaguju na napade u kasnijim fazama, Check Point se fokusira na prevenciju napada u njegovoj inicijalnoj fazi. Ovo se odnosi kako na uobičajene hakerske napade tako i na najnovije multi-vektorske napade pete generacije.

PA Icon Content-ID

Inspekcija i kontrola aplikacija

Funkcionalnost kontrole aplikacija podržava upotrebu bezbednosnih polisa koje identifikuju, dozvoljavaju, blokiraju ili ograničavaju upotrebu nekoliko hiljada aplikacija uključujući veliki broj Web aplikacija i socijalnih mreža, bez obzira koji port, protokol ili tehniku prikrivanja pokušaju da upotrebe. Check Point trenutno prepoznaje preko 8.100 različitih aplikacija i ova baza se neprekidno ažurira.

PA Icon User-ID

Inspekcija i kontrola na osnovu identiteta

Check Point je među prvima razvio bezbednosne polise koje mogu da se baziraju na korisnicima i korisničkim grupama. Omogućena je integracija sa Microsoft AD, LDAP, RADIUS, Cisco pxGrid, Terminal serverima kao i sa servisima drugih proizvođača putem Web API-ja. Korišćenje funkcionalnosti prepoznavanja aplikacija i kontrole na osnovu identiteta su neophodne za kreiranje skalabilne bezbednosne polise koja omogućava bezbedno poslovanje bez ometanja korisnika u njihovom svakodnevnom radu.

PA Icon DNS Security

Hibridna podrška za cloud

Check Point pored firewall uređaja koji se koriste u data centrima, uređaja koji su predviđeni za manja, srednja preduzeća i daljinski pristup, podržava i virtuelne kao i sisteme u cloud-u. Podrška za virtuelne sisteme omogućava da se pojedinačan softverski firewall segmentira u više zona koje će imati nezavisne resurse i upravljanje. Pored standardne vSphere tehnologije podržana su NSX i Cisco ACI softverska mrežna okruženja. Što se tiče cloud okruženja podržani su svi vodeći provajderi kao što su AWS, Azure, GCP, Oracle i Alibaba.

PA Icon Threat Prevention

Skalabilne performanse

Check Point portfolio proizvoda nudi mnogobrojne opcije za skaliranja performansi kako hardverskih tako i softverskih firewall uređaja. Maestro Hyperscale sistem pomoću Check Point HyperSync tehnologije donosi skalabilnost, agilnost i elestičnost koja je do sada bila moguća samo u cloud okruženjima. Čak do 52 firewall uređaja mogu se grupisati u klaster kako bi se omogućila propusna moć od 1.000 Gbps, dok se sistemom i dalje upravlja kao pojedinačnim uređajem.
Za instance u cloud-u, Check Point nudi CloudGuard tehnologiju sa dva modaliteta plaćanja: plaćanje po utrošku (Pay-as-you-go) i mogućnost korišćenja već postojećih licenci (Bring-your-own-license).

PA Icon URL Filtering

Inspekcija kriptovanog saobraćaja

Softver u Check Point firewall uređajima omogućava SSL/TLS dekripciju i inspekciju tako da bezbednosne polise mogu da se primene i na kriptovan mrežni saobraćaj. Softver koristi funkcionalnost kripto hardverskog ubrzanja koja je ugrađena u Intel procesore. Pored toga SecureXL tehnologija podržava dodatno kripto ubrzanje korišćenjem Check Point hardvera koji je ugrađen u većini firewall uređaja. Ovo ubrzanje je od kritične vaznosti kada je neophodna inspekcija i primena polisa nad velikom količinom kriptovanog HTTPS saobraćaja.

Portfolio

Integrisanjem najnaprednijeg sistema zaštite od pretnji i centralizovane upravljačke konzole, Check Point firewall uređaji su dizajnirani da spreče bilo koji hakerski napad, smanje kompleksnost i snize vase troškove.

Hyperscale mrežna bezbednost

Maestro Orchestrator za data centre sledeće generacije. Skalabilnost nikad nije bila dostupnija, prilagodite performanse postojećih Check Point uređaja prema vašim potrebama.

saznaj više

Data centri i velike korporacije
26000/28000 Serije

Quantum firewall uređaji pružaju sveobuhvatnu zaštitu za data centre omogućavajući maksimalne performance i dostupnost.

saznaj više

Velike kompanije
15000/16000 Serije

Quantum firewall uređaji pružaju sveobuhvatnu zaštitu u skalabilnim i lako upravljivim konfiguracijama predviđenim za upotrebu u velikim kompanijama.

saznaj više

Kompanije srednje veličine
6000 Serija

Quantum firewall uređaji poseduju performance pete generacije kako bi zadovoljili sve vaše poslovne potrebe kako trenutne tako i buduće.

saznaj više

Izdvojene lokacije
1600/1800/3000 Serije

Quantum firewall uređaji koji poseduju manje hardverske performance pružaju isti nivo bezbednosti koji se koristi i u velikim kompanijama, idealni su za upotrebu u filijalama i izdvojenim lokacijama.

saznaj više

Mikro kompanije
1500/1600/1800 Serije

Quantum Spark sa svojim intuitivnim i jednostavnim upravljanjem i izveštavanjem pruža najkompletniju zaštitu za mikro,mala i srednja preduzeća.

saznaj više

Kompanije srednje veličine
6000 Serija

Quantum firewall uređaji poseduju performance pete generacije kako bi zadovoljili sve vaše poslovne potrebe kako trenutne tako i buduće.

saznaj više

Izdvojene lokacije
1600/1800/3000 Serije

Quantum firewall uređaji koji poseduju manje hardverske performance pružaju isti nivo bezbednosti koji se koristi i u velikim kompanijama, idealni su za upotrebu u filijalama i izdvojenim lokacijama.

saznaj više

Mikro kompanije
1500/1600/1800 Serije

Quantum Spark sa svojim intuitivnim i jednostavnim upravljanjem i izveštavanjem pruža najkompletniju zaštitu za mikro,mala i srednja preduzeća.

saznaj više