DEMISTO – SOAR
(Orkestracija, Automatizacija i Reakcija)

Demisto SOAR
Palo Alto Cortex - Secure the Future

Automatizacija, orkestracija i dalje

Demisto Enterprise je sveobuhvatna platforma za bezbednosnu orkestraciju, automatizaciju i reakciju (SOAR) koja kombinuje celokupno upravljanje slučajevima, inteligentnu automatizaciju i kolaboraciju u realnom vremenu bezbednosnim timovima tokom životnog ciklusa incidenta.

Pročitajte Demisto SOAR Datasheet >

Orkestracija i Automatizacija

Demisto-ova bezbednosna orkestracija i automatizacija omogućavaju standardizovani, automatizovani i koordinisani odgovor za kompletan vaš sigurnosni skup proizvoda. Playbooks koje pokreću hiljade bezbednosnih akcija omogućavaju skalabilni i ubrzani odgovor na incident.

Visual Playbook Editor

Visual Playbook Editor

Jednostavne za pravljenje drag-and-drop playbooks sa stotinama izvršnih radnji za ceo skup vaših bezbednosnih proizvoda, logike radnog toka i ručnih provera i kontrola.

Live Workplan Review

Pregled Radnog Plana

Jasno grafičko okruženje za pregled i proveru playbook-ova radi u stvarnom vremenu, s ljudski čitljivim izlazom i mašinski čitljivim kontekstom.

Codeless Playbook Creation

Automatizacija bez koda

Demisto playbook-ovi imaju filtere i transformatore kojima se može manipulirati kako bi se implementirali složeni automatizovani zadaci od ulaska informacija do odgovora.

Modular and Dynamic

Modularni i dinamični

Demisto playbook zadaci i blokovi zadataka mogu se prenositi kroz sve playbook-ove. Uređivanje u realnom vremenu, „igralište“ za testiranje playbook-va i deljenje na bazi YAML-a čine pravljenje playbook-ova brzim i jednostavnim procesom.

Integrations and Extensible Platform

Integracije i proširiva platforma

Stotine ugrađenih bezbednosnih integracija sa drugim proizvodima sa intuitivnim mapiranjem klasifikacija i moćnim SDK-om za izgradnju sopstvenih prilagođenih integracija.

Incident Management and Response

Demisto upravljanje incidentima pokazalo je savršenu ravnotežu između standardizovanog reagovanja na incident na napade velikog obima i prilagođene reakcije na sofisticirane, jednokratne napade.

Incident Repository

Baza incidenata

Baza podataka incidenata prikupljenih iz više izvora u Demisto ima punu mogućnosti pretrage i upita, detalja i konteksta, kao i vizualizovano ukrštanje podataka.

Evidence Board

Upravljačka tabla sa dokazima

Baza podataka incidenata prikupljenih iz više izvora u Demisto ima punu mogućnosti pretrage i upita, detalja i konteksta, kao i vizualizovano ukrštanje podataka.

Full Customizability

Potpuno prilagođavanje

Demisto korisnici mogu da kreiraju sopstvene tipove incidenata, oznake incidenata, tipove indikatora, oznake indikatora, rasporede rezimea incidenata i okvire za odgovor na incident.

Flexible Deployment

Fleksibilna implementacija

Demisto se može implementirati lokalno kao i u cloud-u, čime obezbeđuje da je platforma prilagođena svim zahtevima organizacije. Platforma je potpuno spremna za više-korisnička okruženja sa ugrađenim mehanizmima balansiranja opterećenja i izolacijom baza podataka.

Palo Alto CortexUnified Platform

Objedinjena platforma

Objedinjavanje upravljanja incidenata sa interaktivnom istragom i bezbednosnom orkestracijom i automatikom, Demisto pruža bezbednosnim timovima holistički prikaz celokupnog životnog ciklusa incidenta iz same konzole.

Dashboards and Reports

Kontrolne table i izveštaji

Potpuno prilagodljiva kontrolna tabla i izveštaji sa bibliotekom vidžeta kojima upravlja korisnik da bi vizualizovao željenu metriku u realnom vremenu.

Interactive Investigation

Demisto interaktivne funkcije za istraživanje – Ratna soba, čet bot zasnovan na mašinskom učenju, kao i responzivna konzola – čine moćan alat za analitičare za kolaboraciju, upravljanje bezbednošću u realnom vremenu i učenje iz svakog incidenta.

Virtual War Room

Virtuelna ratna soba

Analitičari mogu da sprovedu zajedničke istrage i pokrenu bezbednosne mere u realnom vremenu za efikasno sprovođenje, brže rešavanje i automatsko dokumentovanje konteksta incidenta.

Indicator Repository

Baza indikatora

Svi indikatori (IP adrese, file hash, domeni, korisnička imena, itd.) su otkriveni o dostupni u svim incidentima. Moćni interfejs za pretraživanje omogućava proaktivni lov na pretnje.

Correlations

Korelacija

Demisto hiperpretraga prepoznaje indikatore i automatski pravi korelacije među incidentima, koje omogućavaju bezbednosnim timovima da smanje obim pretrage samo na maliciozne indikatore u svom okruženju.

Related Incidents

Povezani incidenti

Vizuelizacija povezanih incidenata u vremenskom okviru sa opcijama korisničkog interfejsa za povezivanje incidenata i označavanje duplikata, za brže identifikovanje kampanja napada.

Machine Learning

Mašinsko učenje

DBot (Demisto čet bot) uči na osnovu incidenata, indikatora i informacija od analitičara kako bi generisao uvid u jednostavnije kreiranje toka posla, povećanu produktivnost analitičara i efikasnije bezbednosne operacije.

NAŠI PARTNERI

Svi naši partneri su vodeći, ili jedni od vodećih kompanija u IT industriji. Sa zadovoljstvom možemo da vam predstavimo listu naših, pažljivo odabranih partnera, i sve ih izdvajaju ključne karakteristike koje cenimo kod nekog ko pruža usluge: integritet, profesionalnost i pouzdanost.