CYCOGNITO
Penetration Testing

CyCognito - Penetration Testing

CyCognito CyCAST Platforma

Prva potpuno automatizovana usluga bezbednosnog testiranja iz Cloud infrastrukture koja simulira hakerske napadne tehnike radi pronalaženja sigurnosnih propusta u vašoj organizaciji

1-Global-Asset

Globalno pronalaženje i identifikacija uređaja

Mapirajte čitavu površinu napada

2-Deep-Risk

Detaljna procena rizika

Identifikujte sofisticirane vektore napada

3-Continuous-Analysis

Neprekidna analiza

Kontinuirani rad cloud servisa

4-Risk-Defined-Alerts

Upozorenja definisana rizikom

Prioriteti zasnovani na prioritetima napadača

5-Cloud-Efficiency

Efikasnost cloud-a

Ne instalira se. Bez indirektnih troškova. 100% eksterni servis

Kako funkcioniše platforma

CyCognito---Global-Bot-Network

Globalna bot mreža

Otkriva i obeležava milijarde uređaja dostupnih sa interneta kroz brojne slojeve koristeći 60,000+ botova raspoređenih u preko 100 zemalja.

Baza podataka sajber metrike

Grupisanje uređaja na osnovu njihovog digitalnog potpisa kako bi se identifikovale granice i površine napada neke organizacije, odeljenja i drugih poslovnih jedinica.

CyCognito---Cybermetric-Database
CyCognito---Attack-Simulator

Simulacija napada

Koristi standardne i sopstvene tehnike za identifikovanje i prebrojavanje potencijalnih napada za svaki uređaj, bez uticaja na poslovni kontinuitet.

Upravljanje prioritetnim rizicima

Vrednovanje i rangiranje svakog rizika na osnovu toga šta će napadači najverovatnije ciljati da bi timovi mogli da se fokusiraju na svoje najviše operativne prioritete.

CyCognito---Risk-Prioritization-Manager

NAŠI PARTNERI

Svi naši partneri su vodeći, ili jedni od vodećih kompanija u IT industriji. Sa zadovoljstvom možemo da vam predstavimo listu naših, pažljivo odabranih partnera, i sve ih izdvajaju ključne karakteristike koje cenimo kod nekog ko pruža usluge: integritet, profesionalnost i pouzdanost.