F5 – Bezbednost i dostupnost web aplikacija

Infoblox-DNS-Security

Napredna zaštita web aplikacija

Advanced-DNS-Security

Full proxy arhitektura

Web aplikacije su postale nezaobilazni deo svakodnevnog života. One su razlog zašto koristimo internet i moraju raditi kada ih trebamo i na način na koji očekujemo. Organizacije očekuju besprekorna i personalizovana iskustva, brze i sigurne transakcije i aplikacije koje su uvek brze, pouzdane i inspirativne.

F5 full proxy arhitektura je pozicionirana na putu između aplikacije, odnosno koda na serveru sa jedne strane, i korisnika koji pristupa aplikaciji sa druge strane, pružajući niz aplikativnih servisa koji omogućavaju aplikaciji da bude uvek dostupna, brza i sigurna.

F5 servisi

F5 nudi skup aplikativnih servisa koji osiguravaju da vaše aplikacije budu uvek dostupne i zaštićene. Dostupan na različitim platformama, hardverskoj ili virtualnoj, sa različitim opcijama licenciranja, F5 obezbedjuje servise poput:

a) Load balancinga i inteligentnog upravljanja saobraćajem na lokalnom i globalnom nivou
b) Zaštite datacentar infrastukture sa DC firewall-om, sa SSL inspekcijom visokih performansi
c) Zaštite samih aplikacija sa vodećim Web Application Firewall-om na tržištu
d) Zaštite pristupa aplikacijama i infrastrukturi sa Identity-Aware Proxy rešenjem

Reduce DNS Service Disruption
Automatically Adapt to Evolving Threats

BIG-IP Advanced Web Application Firewall

Firewall web aplikacija (WAF) štiti vaše aplikacije od zlonamernog pristupa podacima otklanjanjem ranjivosti i zaustavljanjem napada. Napredni firewall web aplikacija F5 štiti od najnovijih talasa napada pomoću bihevioralne analitike, proaktivna bot odbrana i šifrovanje osetljivih podataka na nivou aplikacije, kao što su kredencijali – bez potrebe za ažuriranjem samih aplikacija.

Ključne prednosti:

 • Zaštitite web i mobilne aplikacije od zlonamernih automatizovanih napada
 • Zaštitite kredencijale i osetljive podatke od krađe i zloupotrebe
 • Zaštita od DoS napada
 • Ublažiti sofisticirane pretnje
 • Zaštitite API -je

BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)

BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) vam omogućava da kontrolišete mrežni saobraćaj, birajući pravo odredište na osnovu performansi servera, sigurnosti i dostupnosti. BIG-IP LTM pomaže u isporuci aplikacija korisnicima na pouzdan, siguran i optimizovan način. Proširivost i fleksibilnost aplikativnih usluga dobijate pomoću programabilnosti za upravljanje fizičkom, virtuelnom i infrastrukturom u Cloud-u.

Ključne prednosti:

 • Brzo i pouzdano isporučujujte aplikacije
 • Automatizujte i prilagodite pomoću programabilnih infrastruktura
 • Prelazak na SDN i cloud mreže
 • Lako postavljanje aplikacija i upravljanje njima
 • Zaštitite svoje kritične aplikacije
Utilize Data for Threat Management
Deployed Using a Hybrid Approach

BIG-IP DNS

BIG-IP DNS poboljšava performanse i dostupnost globalnih aplikacija slanjem korisnika na najbliže fizičko, virtuelno ili cloud okruženje sa najboljim  performansama. Takođe hiper -skalira i štiti DNS infrastrukturu od DDoS napada. Sistem za raspoređivanje globalnog servera (Load Balancing -GSLB) distribuira aplikativne zahteve korisnika zasnovane na poslovnim politikama, data centra i cloud servis uslovima, lokacije korisnika i performansama aplikacije.

Ključne prednosti:

 • Hiperrazmerni DNS do 100 miliona RPS
 • Zaštitite se od DNS napada kako biste osigurali dostupnost
 • Poboljšajte performanse globalnih aplikacija
 • Fleksibilno raspoređujte i povećavajte veličinu kako rastete
 • Efikasno upravljajte mrežom