DNS SIGURNOST
Infoblox

Infoblox-DNS-Security

Napredna DNS zaštita

Advanced-DNS-Security

Automatizovana, Inteligentna DNS zaštita

DNS je jedan od najbrže rastućih vektora napada jer je od suštinskog značaja za mrežnu konektivnost, a trenutna bezbednosna rešenja nisu dizajnirana da ga zaštite. Distribuirani napadi onemogućavanja usluga (DDoS) i druge eksterne i interne pretnje zasnovane na DNS-u mogu da preplave vaš DNS server sa zlonamernim zahtevima, čime mreža postaje nefunkcionalna. Ovi napadi mogu preusmeriti korisnike na štetne Internet destinacije, dovesti do krađe podataka i izložiti vaše klijente i poslovanje dodatnim rizicima. Bezbednosne tehnologije kao što su firewall-ovi sledeće generacije, IPS i generička DDoS rešenja ne razumeju DNS i ne mogu da spreče određene vrste napada kao što su trovanje DNS keš memorije, otmica DNS-a, napadi refleksijom, napadi pojačavanja i mnoge druge.
Pomoću Infoblox Napredne DNS zaštite možete sveobuhvatno zaštititi vaš DNS server od najrazličitijih napada koji su zasnovani na DNS-u, istovremeno održavajući dostupnost usluga i kontinuitet poslovanja.

Smanjivanje prekida DNS servisa

Eliminišite ometanje DNS servisa od strane najrazličitijih vrsta DNS napada. Infoblox napredna DNS zaštita u realnom vremenu prepoznaje regularan i zlonameran DNS saobraćaj, omogućavajući vašem DNS serveru da reaguje samo na ispravne upite, čak i dok je napadnut. Odbranite se od napada kao što su DDoS i TCP/UDP/ICMP poplave. Sprečite DNS otmice, trovanje DNS keš-a i druge zloupotrebe koje su specifične za DNS.

Reduce DNS Service Disruption
Automatically Adapt to Evolving Threats

Automatsko prilagođavanje pretnjama

Redovno unapređujte vašu odbranu i umanjite izloženost brzo razvijajućim DNS napadima. Jedinstvena Infoblox Threat AdaptTM tehnologija primenjuje aktuelne podatke o tehnikama napada iz više izvora i automatski ojačava vašu postojeću zaštitu od novih i sofisticiranih DNS pretnji. Nisu potrebne zakrpe, dodatni razvoj ili promene u konfiguraciji.

Upotreba informacija za upravljanje pretnjama

Trenutni pregled napada i statistike iskorišćenosti DNS servera radi bržeg odziva na pretnje. Centralno prikazivanje informacija na objedinjenoj konzoli omogućava prepoznavanje obrazaca napada i trendove, korišćenjem Infoblox izveštavanja i analitike.

Utilize Data for Threat Management

BloxOne zaštita od pretnji

BloxOne

Iskoristite kompletnu snagu svoje bezbednosne opreme

BloxOne zaštita od pretnji maksimizira zaštitu brenda radeći sa vašim postojećim bezbednosnim alatima kako bi zaštitila vašu mrežu i automatski proširila bezbednost na ostale digitalne činioce, uključujući SD-WAN, IoT i cloud. Omogućava sistemu bezbednosne orkestracije, automatizacije i reagovanja (SOAR), kraće vreme istraživanja i reagovanja na sajber pretnje, optimizujući učinak celokupnog bezbednosnog ekosistema i smanjujući ukupan trošak odbrane od pretnji po kompaniju.

Rešenje pretvara osnovne mrežne servise na koje se oslanjate u svakodnevnom poslovanju u vaša najvrednija bezbednosna sredstva. Ovi servisi, u koje spadaju DNS, DHCP i menadžment IP adresa (DDI), imaju centralnu ulogu u svim komunikacijama zasnovanim na IP tehnologiji. Korišćenjem Infoblox-a, oni postaju zajednički činilac koji vam omogućava da celokupan bezbednosni sistem radi skladno i skalabilno kako bi što ranije predvideo i otkrio pretnje i brže ih zaustavio.

Uvećana zaštita Brenda

Zaštitite svoj brend i organizaciju od aktuelnih sajber pretnji koje remete vaše poslovanje. BloxOne zaštita od pretnji funkcioniše na vašoj postojećoj bezbednosnoj arhitekturi. Kombinuje jedinstvenu naprednu analitiku zasnovanu na mašinskom učenju, veoma precizne i agregirane informacije o pretnjama i automatizaciju kako bi otkrila i sprečila širok spektar pretnji uključujući DGA (Domain Generation Algorithms), krađu podataka, korišćenje sličnih domena, fast flux i mnoge druge.

Maximize Brand Protection
Deployed Using a Hybrid Approach

Zaštita celokupnog okruženja upotrebom hibridnog pristupa

Iskoristite prednosti jedinstvene hibridne bezbednosti koja otkriva bilo gde i štiti svuda. Hibridna bezbednost vam omogućava da iskoristite cloud kako bi otkrili više pretnji, istovremeno pružajući snažnu integraciju sa lokalnim ekosistemom. Ona takođe obezbeđuje fliksibilnost i redundantnost koja nije dostupna samo u cloud rešenjima. Pomoću Infoblox-a možete centralizovano i automatski obezbediti uređaje, aplikacije, virtuelne mašine i switch portove gde god se nalaze pomoću zajedničke konzole.