INFOBLOX
Kontrola DNS saobraćaja

InfoBlox DNS Traffic Control
InfoBlox DNS Traffic Control

Automatizovana i inteligentna kontrola DNS saobraćaja

U zahtevnom svetu, čak i manje kašnjenja u vremenu odziva za vaše aplikacije mogu dovesti do neprihvatljivog gubitka u produktivnosti, zadovoljstvu kupaca i prodaji. Saobraćaj koji se nenamerno usmerava na neuspele servere često se gubi bez obaveštenja, unošenjem takozvanih mrežnih “crnih rupa”. Rešenja poput sistema za raspoređivanje globalnog servera (GSLB) ili kontroler isporučivanja aplikacija (ADC) mogu da se pozabave mnogim ovim problemima. Međutim, većina tradicionalnih GSLB i ADC uređaja su samostalna rešenja i biće raspoređena i kontrolisana odvojeno od sistema vezanih za DNS. Ovaj pristup znatno povećava finansijske i operativne troškove.

Pročitajte više u InfoBlox Datasheet-u →

Infoblox omogućava potpunu kontrolu DNS saobraćaja

Accelerate Application Response Times

Ubrzajte vreme odziva aplikacija

Unapredite iskustvo korisnika tako što obezbeđujete blagovremeni odgovor aplikacija bilo na vašoj korporativnoj mreži ili internetu. Sa Infoblox kontrolom DNS saobraćaja vaš aplikacioni saobraćaj je inteligentno preusmeren na idealan server, za svaku instancu zasnovano na višestrukim parametrima, kao što su blizina klijenta i servera i dostupnost servera. Poboljšajte odziv i performanse svih aplikacija, uključujući i video, optimizovanjem distribucije saobraćaja na mreži. Za spoljni saobraćaj, Infoblox DNS kontrola saobraćaja usmerava vaš saobraćaj na optimalni data centar zasnovan na lokaciji, geografiji i drugim parametrima kako bi značajno poboljšao vreme odziva.

Pročitajte više →

Automate Disaster Recovery and Business Continuity

Automatizacija oporavka i kontinuitet poslovanja u vanrednim situacijama

Osigurajte da korisnici mogu da se povežu sa vašim aplikacijama i web sajtovima bez kašnjenja i u svim okolnostima. Infoblox neprekidno nadgleda vašu mrežu da bi otkrila probleme sa dostupnošću sa serverima i data centrima. U slučaju katastrofe ili nekog drugog kvara, spoljni internet saobraćaj ili unutrašnji aplikativni saobraćaj automatski će se preusmeriti na optimalne alternativne sajtove ili servere, na osnovu analitike performansi. Vaš saobraćaj se nikada neće izgubiti. Takođe, možete da dobijete vidljivost i prediktivnu analitiku koja vam je potrebna da biste bolje upravljali vremenima odziva servera, dostupnošću i kapacitetom.

Pročitajte više →

Move Smarter with Unified Management

Radite pametno uz unificirano upravljanje

Pojednostavite administriranje i redukujte troškove tako što ćete upravljati globalnim balansiranjem opterećenja servera i DNS-om pomoću jednog jedinstvenog rešenja, bez potrebe za odvojenim uređajem. Pomoću Infoblox-a možete kontrolisati raspoređivanje opterećenja pomoću iste centralizovane konzole za upravljanje, za sve konfiguracije u vezi sa DNS, IPAM i DHCP-om. Uradite sve sa jednom platformom i maksimizujte povratak na investicije.

INFOBLOX RAZLIKA

Samo Infoblox nudi mogućnost da osigura da se aplikativni saobraćaj automatski usmerava ka idealnim serverima za svaku instancu. Nudi jedinstvenu integraciju između sistema za balansiranje opterećenja globalnog servera i IPAM da bi optimizovao odziv aplikacija uključujući faktore kao što su lokacija klijenta, dostupnost servera i konfiguracije politika u odlukama za balansiranje opterećenja.

KLJUČNE FUNKCIJE

  • Višestruki metodi balansiranje opterećenja – round robin, odnos, globalna dostupnost i topologija.
  • Višestruki monitoring – omogućava nativnu integraciju sa HTTP/S, SNMP, TCP, UDP, SIP-om i ICMP-om. Integracija sa Infoblox IPAM olakšava podešavanje servera i podešavanja pravila topologije.
  • Centralizovan korisnički interfejs – omogućava centralizovano upravljanje za poboljšanje.
  • Proširivi atributi – obezbeđuju metapodatke kao što su lokacija koji mogu da se koriste za efektivne odluke oko raspodele opterećenja.
BEOtech - Benefits of Solution

NAŠI PARTNERI

Svi naši partneri su vodeći, ili jedni od vodećih kompanija u IT industriji. Sa zadovoljstvom možemo da vam predstavimo listu naših, pažljivo odabranih partnera, i sve ih izdvajaju ključne karakteristike koje cenimo kod nekog ko pruža usluge: integritet, profesionalnost i pouzdanost.