Skeniranje na AWS S3
MyQ, integrisan sa vodećim svetskim Cloud storage provajderom, sada pruža mogućnost sistemskim administratorima da konfigurišu MyQ tako da krajnji korisnici imaju mogućnost skeniranja dokumenta na AWS S3. Jedan od primera bi bio Javni sektor, jer većina ovih institucija imaju obavezu da skladište svoje dokumente u Amazon S3 (poznatije kao Amazon Simpe Storage Service).

AirPrint
Korisnici sa Apple uređajima sada mogu slati dokumente na štampu putem inicijalnog drajvera, bez prethodne potrebe za instalacijom dodatne aplikacije. Oni mogu da šalju dokumenta na štampu bez ikakve asistencije stručnog lica. Ovo predstavlja idealno rešenje za korisnike koji često idu od kancelarije do kancelarije.

MyQ 7.5

Integracija ScannerVision i HP-a 
MyQ korisnici mogu jednostavnije da definišu način procesiranja i deljenja skenirane dokumentacije. Ova integracija olakšaće korisnicima, koji su definisani radnim procesom, funkcionalnosti snimanja, procesiranja i deljenja skeniranih dokumenata. Pravne firme će pronaći prednosti ove integracije, jer će sada moći da skeniraju fizički dokument i transformišu ga u elektronsku kopiju pogodnu za izmene i lakše pretraživanje.

Adresar sa Exchange-a

Sistem administratori sada mogu da konfigurišu MS Exchange kako bi dozvolili korisnicima da dele skeniranu dokumentaciju sa kontaktima iz njihovog adresara. Ovo će korisnicima uštedeti dosta vremena jer sada mogu da odaberu imena iz adresara umesto da ručno ukucavaju email adrese. Na primer, ovo je dobro za profesora kada treba da skenirani zadatak pošalju svim učenicima.

Novi jezici
MyQ baza dostupnih jezika se povećava uz svaku novu verziju softvera. MyQ 7.5 sada nudi Finski, Flamanski i Holandski. MyQ nastoji da poveća dostupnost jezika i daleko smo od završetka ovog procesa.