OSNOVNE MREŽNE USLUGE
Infoblox

Infoblox-DNS-Security
Infoblox-Advanced-DNS-Protection

Osnovne mrežne usluge za organizaciju sa više Cloud-a

Vaša organizacija se pomera ne samo u cloud, već i na više cloud-a. Koliko dobro možete da funkcionišete u cloud-orijentisanom svetu zavisi od osnovnih mrežnih usluga koje sačinjavaju sve mrežne veze – DNS, DHCP i upravljanje IP adresama koje se kolektivno nazivaju DDI. Pametno upravljanje DDI resursima, u lokalnoj, virtualnoj i cloud infrastrukturi je kritičnija nego ikada. A ipak, postaje sve kompleksniji. Infoblox DDI donosi jednostavnost, sigurnost, pouzdanost i automatizaciju tradicionalnim mrežama, kao i digitalne transformacije kao što su SD-WAN, multi-cloud i IoT.

Infoblox DDI komponente

Vaša mreža je otporna samo koliko i osnovne mrežne komponente koje je pokreću – DNS, DHCP i IP adrese (DDI).
One igraju centralnu ulogu u povezivanju svih uređaja i aplikacija u vašem poslovanju.

Infoblox DNS

Centralno upravljanje i automatizovanje svih aspekata DNS-a korišćenjem namenskih platformi napravljenih za eksploataciju u lokalnom i cloud okruženju, omogućavaju vam da ostvarite visoku dostupnost, efikasnost, sigurnost i vreme odziva aplikacija potrebnih za razvoj u digitalno povezanom svetu.

Infoblox DNS
Infoblox IPAM and DHCP

Infoblox IPAM i DHCP

Ekspanzija mešovitih hibridnih i multi-cloud infrastruktura i mobilnih uređaja i pojave IPv6 predstavljaju rastući pritisak na vašu organizaciju da pojednostavite način na koji vi obezbeđujete i upravljate velikim brojem IP adresa, dok efikasnije nadgledate DHCP aktivnosti. Sa integrisanom Infoblox platformom možete sa lakoćom da upravljate vašim najzahtevnijim IPAM i DHCP izazovima.

IPAM za Microsoft

Uspeh donošenja odluka u IT direktno je vezan za tačne i detaljne informacije sistema za upravljanje IP adresama (IPAM). Nedostaci u implementaciji Microsoft IPAM stvaraju nedoslednost između trenutnog stanja topologije mreže i informacija koje se nalaze u Microsoft Aktivnom Direktorijumu (AD). Ovo može dovesti do potpunog prekida osnovnih usluga kao što su potvrda identiteta korisnika i dostupnost datoteka. Dalje, Microsoft server IPAM je ograničen na individualni forest koji zahteva višestruka prijavljivanja za upravljanje različitim forest-ima.

Infoblox IPAM for Microsoft

Upravljanje Windows serverima na više domena

Infoblox IPAM za Microsoft pruža sveobuhvatnu vidljivost u svim domenima i forest-ima. Sa Infoblox IPAM-om, organizacija dobija podršku za upravljanje više forest-a, na primer za spajanja više kompanija, bez prekida u radu mreže zbog preklapanja IP adresa.

Kontrola DNS saobraćaja

Accelerate Application Response Times

Ubrzavanje vremena odziva aplikacije

Unapredite iskustva kupaca tako što obezbeđujete blagovremeni odgovor u vašoj korporativnoj mreži ili putem Interneta. Sa Infoblox DNS kontrolom saobraćaja vaš aplikativni saobraćaj se inteligentno preusmerava na optimalni server u svakoj instanci zasnovanoj na višestrukim parametrima, kao što su rastojanje klijenta i servera i dostupnost servera. Poboljšajte odziv i performanse svih aplikacija, uključujući i video, optimizovanjem distribucije saobraćaja na mreži. Za spoljni saobraćaj, Infoblox DNS kontrola saobraćaja usmerava vaš saobraćaj na optimalni data centar na osnovu lokacije, geografije i drugih parametrima kako bi značajno poboljšao vreme odziva.

Automatizovanje oporavka i kontinuitet poslovanja u vanrednim situacijama

Osigurajte da zaposleni mogu da se povežu sa vašim aplikacijama i Web lokacijama bez odlaganja i u svim okolnostima. Naše rešenje neprekidno nadgleda vašu mrežu da bi otkrilo probleme sa dostupnošću sa serverima i centrima podataka. U slučaju katastrofe ili nekog drugog kvara, spoljni Internet saobraćaj ili unutrašnji saobraćaj automatski će biti preusmeren ka optimalnim alternativnim lokacijama ili serverima, na osnovu analitičkih performansi. Vaš saobraćaj se nikada neće pretvoriti u crne rupe. Takođe, stičete uvid i prediktivnu analitiku koja vam je potrebna da biste bolje upravljali vremenima odziva servera, dostupnosti i kapacitetom.

Automate Disaster Recovery and Business Continuity