Palo Alto – Omogućite sigurnu digitalnu transformaciju u OT okruženjima

Infoblox-DNS-Security

Palo Alto Networks® bezbednosna platforma sledeće generacije koja štiti vaše ICS i SCADA okruženje

Sve učestaliji hakerski napadi na kritičnu infrastrukturu predstavljaju ozbiljnu pretnju koja se mora rešavati sa najvećim prioritetom s obzirom da su ovi sistemi odgovorni za kontrolu proizvodnje i distribucije električne energije, vode i gasa, kao i upravljanje transportom i brojnim drugim ključnim sistemima koji doprinose našem svakodnevnom životu. Činjenica da kompromitovanje bilo kog od ovih kritičnih sistema može dovesti do potpunog zaustavljanja svakodnevnih aktivnosti je prilično uznemiravajuća.

Advanced-DNS-Security

Poslovni izazovi

Osobe odgovorne za nadgledanje i upravljanje kritičnom infrastrukturom suočavaju se sa brojnim izazovima u obezbeđivanju ICS/SCADA okruženja:

• Kako poboljšati vidljivost mrežnog saobraćaja ?
• Kako zaštititi kritične delove sistema od sofisticiranih pretnji ?
• Kako omogućiti daljinski pristup na bezbedan i kontrolisan način ?
• Kako kontrolisati i nadgledati upotrebu aplikacija ?
• Kako poboljšati vreme reagovanja na potencijalne incidente ?

Zaštita poslovanja

Palo Alto bezbednosna platforma sledeće generacije štiti vaše poslovanje povećanjem bezbednosti u ICS/SCADA mrežama putem:

• Pružanja kompletnog uvida u mrežni saobraćaj pomoću tehnologije dubinske inspekcije paketa (deep packet inspection)
• Granularne kontrole nad aplikacijama, korisnicima, sadržajem i mrežnim saobraćajem
• Zaštite od poznatih i nepoznatih pretnji
• Centralizovane kontrole koja ubrzava reagovanje na incidente i pruža potpunu forenziku mrežnog saobraćaja
• Korelacije pretnji i mogućnosti automatizacije bezbednosnih politika

Reduce DNS Service Disruption
Reduce DNS Service Disruption

Operativne prednosti

Palo Alto platforma omogućava sledeće operativne benefite:

• Povećanje sveopšte svesti o pretnjama što dovodi do bržeg reagovanja na incidente i unapređuje bezbednosne politike
• Modeli pristupa sa minimalno potrebnim privilegijama što značajno smanjuje izloženost okruženja napadima
• Integrisana prevencija pretnji koja štiti od savremenih malvera i sofisticiranih napada tokom njihovog čitavog životnog ciklusa