PALO ALTO PRISMA
Bezbednost u cloud-u

Palo Alto Prisma - Secure the Cloud
Palo Alto Prisma - Secure the Cloud

Osigurajte vaš cloud

Prisma™ je najkompletnija ponuda informatičke bezbednosti u cloud-u. Ubrzajte tranziciju u cloud pomoću programskog paketa koji je namenjen za obezbeđivanje složenih IT okruženja.

Palo Alto Prisma - Secure the Cloud

Novi standard bezbednosti u cloud-u

Palo Alto holistički pristup bezbednosti u cloud-u isporučuje najpotpunije rešenje koje je na raspolaganju i konstantno se razvija i evoluira sa vašom organizacijom.

prisma_secure_devops

Obezbedite DevOps

Zaštitite svoje cloud aplikacije tokom celog svog životnog ciklusa, u bilo kom cloud-u.

Pročitajte više >

palo_alto_prisma_cloud_network_protection

Bezbednost SaaS

Omogućite bezbedno prihvatanje SaaS aplikacija istovremeno obezbeđujući usaglašenost i zaštitu podataka.

Pročitajte više >

palo_alto_prisma_branch_retail

Bezbednost u izdvojenim i prodajnim objektima

Dok se vaša strategija umrežavanja u vašoj grani menja da bi se prilagodila cloud-u, unapredite vašu arhitekturu kako bi se smanjila složenost i cena.

Pročitajte više >

palo_alto_prisma_mobile_workforce_security

Bezbednost mobilne radne snage

Eliminišite VPN veze, proxy, obezbeđene web portale i zaštitite mobilne korisnike — bilo gde.

Pročitajte više >

palo_alto_prisma_zero_trust

Zero trust princip bezbednosti u cloud-u

Koristite zero trust principe poverenja za bezbedan pristup javnom i privatnom cloud-u, kao i SaaS aplikacijama.

Pročitajte više >

palo_alto_prisma_saas_security

Zaštita mreže u cloud-u

Primenjivanje principa segmentacije mreže između radnih okruženja u cloud-u i sprečavanje naprednih pretnji.

Pročitajte više >

Prisma razlike

Prisma je najkompletniji programski paket za bezbednost u cloud-u i sastoji se od četiri različita proizvoda.

prisma_access_hybrid

Prisma Access

Bezbednost cloud-a za mobilne korisnike

Prisma™ Access vam pomaže da vaša organizacija dosledno pruži informatičku bezbednost na udaljenim mrežama i mobilnim korisnicima. To je generacijski korak napred u bezbednosti u cloud-u, koristeći arhitekturu koja je isporučena u cloud-u kako biste povezali sve korisnike sa svim aplikacijama. Svi vaši korisnici, bilo u sedištu, u udaljenim lokacijama ili mobilni korisnici, povezuju se bezbedno na Prisma Access za korišćenje aplikacije u cloud-u i centralizovan pristup podacima, kao i internetu. Prisma Access stalno vrši ispitivanje celokupnog saobraćaja preko svih portova i omogućava dvosmerno umrežavanje sedišta sa udaljenim lokacijama, kao i umrežavanje udaljenih lokacija međusobno.

Pružajući skalabilnu bezbednost, Prisma Access obezbeđuje globalnu zaštitu, tako da više ne morate da brinete o stvarima kao što su nabavke i implementacija firewall-a na udaljenim lokacijama, ili kreiranje i upravljanje mrežnim uređajima u objektima za kolokaciju. Prisma Access koristi Cortex™ Data Lake za centralizovanu analizu, izveštavanje i forenziku.

prisma_cloud_hybrid

Prisma Public Cloud

Zaštita od pretnji u javnom cloud-u, upravljanje i usaglašenost

Prisma™ Public Cloud je najsveobuhvatnije rešenje za zaštitu od pretnji, upravljanje i usaglašenost. Dinamički otkriva resurse u cloud-u i osetljive podatke u GCP™, AWS® i Azure® da detektuje rizične konfiguracije i identifikuje mrežne pretnje, sumnjiva korisnička ponašanja, malver, curenje podataka i ranjivosti okruženja. Eliminiše slepe tačke u cloud-u i obezbeđuje stalnu zaštitu uz kombinaciju bezbednosnih smernica zasnovanih na pravilima i mašinskom učenju.

Prisma Public Cloud takođe veoma pojednostavljuje kontrolu usaglašenosti preko raznih tipova cloud okruženja i podržava generisanje izveštaje koji su spremni za reviziju preko kompletne biblioteke podržanih standarda u industriji – uključujući CIS, NIST, PCI, HIPAA, GDPR, ISO, SOC 2, i još mnogo drugih – sve na jedan klik. Korišćenje API-ja sa jednostavnim integracijama za cloud okruženja, informacije o pretnjama i alati za remedijaciju, samo Prisma Public Cloud pruža zaista integrisano iskustvo korišćenja – bez korišćenja agenata ili proxy-ja.

prisma_saas

Prisma SaaS

Bezbedan pristup SaaS

Pružajući naprednu zaštitu podataka i konzistentnost u SaaS aplikacijama, Prisma™ SaaS ima potpunu kontrolu nad rizicima. Komunicira sa vašim bezbednosnim brokerom pristupa cloud-u (CASB) u oblaku i pruža napredne mogućnosti u oblasti otkrivanja rizika, sprečavanja gubitka podataka, osiguravanje usaglašenosti, upravljanje podacima, nadgledanje korisničkog ponašanja i naprednog sprečavanja pretnji. Možete da ostanete usaglašeni i da osigurate sprečavanje curenja podataka a da ne remetite poslovne procese.

Prisma SaaS funkcioniše kao višenamenski CASB, nudeći kontinualnu i zaštitu kroz API zasnovanu na smanjenju dijapazona rizika u cloud-u koji mogu dovesti do neželjenih upada. Sa pristupom isporuke potpune cloud usluge iz CASB-a, možete da obezbedite SaaS aplikacije korišćenjem ugrađenih mehanizama za kontrolu saobraćaju sa kompletnom vidljivošću aplikacija, segmentacijom, bezbednim pristupom i prevencijom pretnji, kao i korišćenjem API-jem za direktno povezivanje sa SaaS aplikacijama za klasifikaciju podataka, sprečavanje gubitka podataka i otkrivanje pretnji.

VM-Series

Zaštita aplikacija u cloud-u uz korišćenje pravila i polisa, kao i sprečavanje pretnji unutar aplikativnog saobraćaja.

NAŠI PARTNERI

Svi naši partneri su vodeći, ili jedni od vodećih kompanija u IT industriji. Sa zadovoljstvom možemo da vam predstavimo listu naših, pažljivo odabranih partnera, i sve ih izdvajaju ključne karakteristike koje cenimo kod nekog ko pruža usluge: integritet, profesionalnost i pouzdanost.