BEOtech IT Rešenja d.o.o

Kreiramo. Modernizujemo. Optimizujemo. Integrišemo. Unapređujemo.

IZJAVA O POLITICI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

BEOtech IT REŠENJA DOO Beograd je kompanija koja kao pouzdan partner nudi najmodernija rešenja u oblasti informacionih tehnologija.

Osnovni cilj našeg preduzeća je da bude konkurentno na domaćem i stranom tržištu tako što će ispunjenjem zahteva standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 i ISO/IEC 27001 povećati svest i odgovornost svih zaposlenih i time doći do poboljšanja kvaliteta usluga i zadovoljstva kupaca.

Predmet i područje primene Integrisanog sistema menadžmenta je: Prodaja softvera i hardvera. Konsalting, projektovanje, licenciranje, prilagođavanje, obuka, instalacija, implementacija, integracija i održavanje IT rešenja.

Ovaj cilj ostvarujemo sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta što obuhvata:

 • Ispunjenje zahteva za traženim IT uslugama od strane korisnika,
 • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika,
 • Stalnu modernizaciju IT rešenja i osposobljavanje zaposlenih,
 • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
 • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluga,
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
 • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluga,
 • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na procese pružanja usluge,
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima IT rešenja,
 • Poštovanje i usklađivanje sa važećim zahtevima zakona i propisa,
 • Svest svih zaposlenih za uštedom resursa i energije, kao i kontrolisanim postupanjem sa otpadom,
 • Čuvanje integriteta informacija zaštitom od neovlašćenih izmena,
 • Obezbeđenu stalnu dostupnost informacija zaposlenima i korisnicima, ukoliko imaju prava pristupa,
 • Ažurno čuvanje sigurnosnih kopija podataka u zaštićenom području sa strogom kontrolom pristupa,
 • Konstantne procene i izbor strategija kontinuiteta poslovanja, kao i redovno testiranje uspostavljenih planova kontinuiteta poslovanja.

Politika integrisanog sistema menadžmenta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva i usmerava nas u naporima za stalno poboljšavanje.

Politika integrisanog sistema menadžmenta je dostupna svim zainteresovanim stranama. Zaposleni su dužni da obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa načelima ovog dokumenta.

Novi Beograd,

08.09.2020.

Direktor

Jelena Nogulović

Kontaktirajte nas