PORTNOX
Kontrola i upravljanje rizikom mrežne infrastrukure

Network Access Control - BEOtech IT RESENJA
Portnox - Network Access

Portnox je softversko rešenje koje je kompatibilno sa Vašom postojećom mrežnom infrastrukturom i implementira se na bilo koji server koji zadovoljava minimalnu specifikaciju za rad aplikacije. Jedna instanca softvera može da upravlja sa do 20.000 portova u svim pristupnim slojevima, na različitim fizičkim i virtuelnim lokacijama, različitih vendorskih proizvoda.
Portnox platforma pruža potpunu vidljivost i kontrolu svih mrežnih elemenata, od početne autentifikacije i sprovođenja usaglašenosti definisanih pristupnih parametara, do izolovanosti uređaja koji ne zadovoljavaju definisanu mrežnu politiku i kompletne zabrane pristupa mreži. Ne postoji potreba za MAC adresama, standard 802.1x nije potreban i ne zahteva izmene na mreži, nadogradnje ili bilo koji vid ažuriranja uređaja.

Više o značaju rešenja za kontrolu i upravljanje rizikom mrežne infrastrukure >>

Portnox CORE

Portnox CORE nudi kompletno rešenje za kontrolu mrežnog pristupa (NAC) preko žičnih, bežičnih i virtuelnih mreža za korporativne, mobilne i IoT uređaje.

Ne zahteva fizčke uređaje, softverske agente, 802.1x standard ili promenu postojeće mrežne infrastrukture kao što su mirror ili span portovi. Podržava svu postojeću mrežnu infrastrukturu i mogućnost upravljanja širokim spektrom uređaja sa različitim nivoima IP podrške. Ovo softversko rešenje radi na Windows Server OS-u (fizičkim ili virtuelnim) i kontinuirano komunicira sa svom postojećom mrežnom infrastrukturom, uz potpunu vidljivost svih krajnjih tačaka koje su trenutno na mreži, koristeći standardne protokole i pristupe poput SNMP, telnet, SSH, itd. Sa kompletnim i izuzetno tačnim prikazom mreže, Portnox CORE može ispitati svaki povezani uređaj kako bi potvrdio njegov tip, status zakrpe, nivo usaglašenosti, identitet uređaja i korisnički identitet. I to se sve postiže bez upotrebe softverskih agenta – uključujući preko 25 različitih metoda profilisanja i autentifikacije.

Saznajte više o Portnox Core rešenju >>

Portnox Core Intro Laptop
Portnox Clear - BEOtech

Portnox CLEAR

Portnox CLEAR omogućava pristupačno, raspoloživo i konfigurabilno rešenje za kontrolu mrežnog pristupa kompanijama bilo koje veličine kao uslugu u Cloud-u. Nisu potrebni fizički uređaji, napredna konfiguracija ili velika stručnost. Portnox CLEAR se može postaviti, konfigurisati i primeniti za nekoliko minuta!

Tradicionalna 802.1x rešenja za kontrolu mrežnog pristupa (NAC) često donose visoku cenu i značajne troškove implementacije i upravljanja čak i sa visoko obučenim IT osobljem. Uz Portnox CLEAR, sva složenost sličnih rešenja nestaje, a kontinuirano upravljanje se premešta u Cloud.

Ključne komponente koje čine Portnok CLEAR: AgentP (agent uređaja koji podržava, MAC, IOS i Andriod uređaje), CLEAR Radius, CLEAR AD Broker, CLEAR Analitical Engine, CLEAR Guest Management (opciono).

Više informacija o Portnox CLEAR >>