PROOFPOINT
Bezbednost elektronske pošte

ProofPoint - Email Security

Email bezbednost & zaštita

Više od 90% targetiranih napada počinje emailom, i ove bezbedonosne pretnje se konstantno  razvijaju. Proofpoint zaštita elektronske pošte obezbeđuje višeslojnu bezbednost za zaustavljanje malvera i drugih pretnji kao što su prevare putem emaila. Može kontrolisati sve aspekte dolaznih i odlaznih mailova kako bi detektovao i blokirao pretnje i sprečio da poverljive informacije dospeju u pogrešne ruke.

Pročitajte više u DataSheet-u →

Vodeći rezultati u industriji

Kada se instalira u cloud-u:

 • 99,999% dostupnost servisa
 • 99% blokiranih ili preusmerenih spam poruka
 • 100% zaštita od virusa
 • Manje od 1 minuta kašnjenja emaila

Karakteristike Proofpoint alata

 • Dinamička klasifikacija i kontrola elektronske pošte koja pokriva spam, phishing, maskirane, masovne i neprimerene mailove kao i mailove koje sadrže malver
 • Višeslojna zaštita od pretnji
 • Fleksibilno kreiranje bezbedonosnih polisa
 • Detaljno izveštavanje
 • Ima mogućnost da podrži čak i najveće organizacije

Prednosti Proofpoint alata

 • Zaštita od napada koji ne uključuju malver, kao što su mailovi sa maskiranim pošaljiocem
 • Tačna, granularna zaštita od spam i neželjene elektronske pošte
 • Kontinuitet poslovanja čak i kada su email serveri nedostupni
 • Smanjena sistemska administracija sa personalizovanim korisničkim kontrolama
 • Brzo i jednostavno izveštavanje i pretraživanje

Obezbedite vašu kompaniju od pretnji elektronske pošte

Proofpoint alat za zaštitu elektronske pošte omogućava vam bezbednost i kontrolu dolaznih i odlaznih mailova putem cloud rešenja koje je veoma jednostavno za korišćenje. Pomoću ovog alata možete da zaštitite svoje korisnike, podatke i brend od aktuelnih pretnji i uobičajenih opasnosti kao što su: mailovi sa maskiranim pošaljiocem, phishing,masovni i spam mailovi kao i mailovi koji sadrže malver.

NEXT GENERATION EMAIL SECURITY

BEZBEDNOST ELEKTRONSKE POŠTE SLEDEĆE GENERACIJE

Proofpoint obezbeđuje alate koji su vam potrebni kako bi vaši korisnici ostali zaštićeni od pretnji putem elektronske pošte. Poboljšavamo vašu sposobnost odbrane od aktuelnih pretnji, kao što su phishing i mailovi sa maskiranim pošiljaocem. Takođe doprinosimo boljem razumevanju i blokiranju pretnji kao što su spam, masovna elektronska pošta i virusi. Bezbednost elektronske pošte zadovoljava potrebe i najsloženijih poslovnih sistema; podržavamo lokalne, Cloud i hibridne instalacije sa virtuelnim ili fizičkim uređajima.

THREAT PREVENTION

PREVENCIJA PRETNJI

Efikasna zaštita od pretnji započinje ispravnom detekcijom. Zaštita elektronske pošte koristi višeslojnu tehnologije za precizno otkrivanje pretnji, uključujući zlonamerni sadržaj i malver.

Višeslojna analiza sadržaja

Zaštita elektronske pošte koristi nekoliko tehnika za zaštitu od već poznatih i novih pretnji. Detekcija zasnovana na potpisu sprečava poznate pretnje, a analiza dinamičke reputacije neprestano procenjuje lokalne i globalne IP adrese kako bi utvrdila da li da prihvati ili odbaci email konekciju. Zajedno ove funkcije pomažu u zaštiti pri pojavi prvih znakova zlonamernih aktivnosti.

Zaštita od pretnji koje ne sadrže malver

Zaštita elektronske pošte detektuje pretnje koje ne uključuju malver, kao što su phishing korisničkih kredencijala i mailovi sa maskiranim pošiljaocem. Procenjuje reputaciju pošiljaoca analizirajući stotine hiljada atributa elektronske pošte, uključujući odnos pošiljaoca/primaoca, zaglavlja i sadržaja. Emailovi sa maskiranim pošiljaocem, poznati i pod nazivom kompromitovani poslovni mailovi ili “prevara generalnog direktora“, su pretnja koja je u porastu i koja može izazvati ogromne finansijske gubitke.

ProofPoint-Control

KONTROLA

Precizno klasifikovanje elektronske pošte i karantinovanje

Zaštitite se od pretnji putem elektronske pošte i drugih nepoželjnih poruka na bilo kom jeziku uz pomoć multi-jezičkih analiza. Klasifikatori elektronske pošte raspoređuju dolazne mailove u zasebne karantine sortirane po tipu. Ova opcija vam daje mogućnost granularne kontrole nad širokim spektrom elektronske pošte, uključujući: spam, phishing, masovnu, maskiranu poštu, mailove koje sadrže malver i neprikladan sadržaj.

Upravljanje neklasifikovanim mailovima

Smanjite zakrčenje prijemnog poštanskog sandučeta i omogućite korisnicima ličnu kontrolu nad masovnom elektronskom poštom. Tehnika analize velikih podataka precizno identifikuje neklasifikovane mailove i prosleđuje ih u zasebno prijemno sanduče niskog prioriteta. Korisnici zatim mogu da “promovišu” odabrani mail i prebace ga u regularno prijemno poštansko sanduče ili da ga klasifikuju kao nepoželjnu elektronsku poštu i pošalju ga u karantin.

Kreiranje polisa

Proofpoint alat za zaštitu elektronske pošte zadovoljava potrebe najvećih svetskih kompanija. Naš sistem polisa vam daje kompletnu fleksibilnost kreiranja prilagođenih pravila na globalnog, grupnom i korisničkom nivou. Uz našu dubinsku inspekciju sadržaja, veoma lako možete primeniti jedinstvenu polisu prihvatljive upotrebe koja je prilagođena vašim potrebama.

Kontinuitet elektronske pošte

Ukoliko prelazite na platforme elektronske pošte koje se nalaze u cloud-u, kao što je recimo Microsoft Office 365, nedostupnost servisa može biti zabrinjavajuća. Kontinuitet funkcionisanja elektronske pošte vam omogućava da nastavite da šaljete i primate mailove i kada serveri elektronske pošte nisu trenutno dostupni. Ova opcija konstantne dostupnosti servisa znači će sve važne poruke biti poslate a vaše poslovanje neće biti prekinuto. Kada se servis elektronske pošte vrati u normalno operativno stanje, svi poslati i primljeni mailovi će se sinhronizovati sa serverom.

ProofPoint-Visibility

VIDLJIVOST

Praćenje poruka

Proofpoint alat za zaštitu elektronske pošte vam pruža mnoštvo podataka i opcija za pretragu. Naš sistem naprednog praćenja poruka sa alatom za pretraživanje visokih performansi vam omogućava da brzo pronađete podatke koji su vam potrebni na osnovu desetina kriterijuma pretrage.

Izveštavanje
Koristite više od 60 izveštaja u realnom vremenu, koji vam daju detaljan uvid u protok i trendove elektronske pošte. Ovi podaci vam pomažu da proaktivno delujete na probleme i trendove koji se pojavljuju.

Kontrola od strane krajnjih korisnika
Omogućite vašim korisnicima da samostalno upravljaju parametrima elektronske pošte kao što su:

 • Karantin
 • Liste bezbednih i blokiranih pošaljioca
 • Kontrola dostava masovne pošte

Možete čak da dozvolite korisnicima da podešavaju da li će definisana spam polisa biti primenjena na njih ili ne. Svi servisi za krajnje korisnike se vrlo lako brendiraju što pruža krajnjim korisnicima poznato okruženje i olakšava upotrebu . Uz multi-jezičku podršku, možete ih aktivirati na globalnom nivou.