PROOFPOINT
Cloud APP Security Broker (CASB)

ProofPoint - Cloud APP Security Broker (CASB)
ProofPoint - Cloud APP Security Broker (CASB)

Zaštita korisnika od naprednih pretnji i gubitka podataka

Proofpoint bezbednosni broker Cloud aplikacija (PCASB) štiti korisnike i podatke od naprednih pretnji, slučajnog deljenja i rizika usklađenosti u cloud-u. Sa PCASB-om možete pouzdano razvijati cloud aplikacije i servise. Moćna analitika vam pomaže da dodelite odgovarajuće nivoe pristupa korisnicima i spoljnim aplikacijama na osnovu faktora rizika koji su vama bitni.

Pogledajte Gartner magični kvadrant za bezbednost u oblaku bezbednosni posrednik →

Karakteristke i pogodnosti

ProofPoint-Centered-Visibility

Vidljivost fokusirana na korisnike

Proofpoint CASB rešenje pruža granularni uvid u korisnike i podatake koji su izloženi riziku. Dobijate prikaz pristupa cloud-u i osetljivim podacima koji je fokusiran na korisnike . Sa Proofpoint CASB, možete:

  • Imati uvid u korišćenje Cloud-a na globalnom, aplikativnom i nivou korisnika
  • Identifikovati SaaS datoteke koje su izložene riziku, proveriti vlasništvo nad njima, aktivnosti, kao i sa kime su one deljene
  • Proveriti sumnjiva prijavljivanja, aktivnosti i DLP alarme pomoću detaljnih kontrolnih tabli

ZAŠTITA KORPORATIVNIH PODATAKA NAKON ODLASKA ZAPOSLENIH IZ KOMPANIJE →

ProofPoint-Threat-Protection

Dokazana zaštita od naprednih pretnji

Nebezbedan fajl otpremljen u aplikaciju za kolaboraciju na cloud-u može vrlo brzo da se proširi na čitavu organizaciju. Naša tehnika provere (sandbox-ing) i analitika otkrivaju potencijalne rizike u SaaS aplikacijama u vašem cloud okruženju. Možemo vam pomoći da predupredite te rizike u realnom vremenu, kroz automatsko karantinovanje i druge mere za smanjenje rizika.

Proofpoint CASB rešenje kombinuje korisničke indikatore rizika sa našom bogatom, više-izvornom obaveštajnom bazom potencijalnih pretnji, koja obuhvata e-poštu, SaaS i još mnogo toga. Povezivanjem ovih činjenica može da analizira ponašanje korisnika i otkrije anomalije u cloud aplikacijama. Ovo obuhvata prekomerne aktivnosti, neuobičajene pokušaje pristupa, zlonamerno delovanje unutar kompanije i još mnogo toga.

Robusne predefinisane polise vas upozoravaju na probleme u realnom vremenu, omogućavaju vam da primenite potvrdu identiteta zasnovanu na riziku i smanjite privilegije kada je to potrebno. Kontrole pristupa koje su bazirane na riziku štite vaše SaaS aplikacije u cloud-u od neovlašćenog ili rizičnog pristupa.

TEHNIČKI PODACI: PROOFPOINT CLOUD SECURITY BROKER →

ProofPoint-Risk-Assessment

Bezbednost podataka svesna rizika

Što je veća količina podataka koju vaša organizacija skladišti u cloud-u, veća je i količina dokumenata osetljivog sadržaja koja se tu nalaze. Proofpoint CASB rešenje deli DLP klasifikatore sa drugim Proofpoint proizvodima, uključujući ugrađene pametne identifikatore, rečnike, pravila i šablone. Prilagođena pravila vam omogućavaju da napravite sopstvene DLP polise kako biste kontrolisali način na koji se vaši podaci dele ili preuzimaju. Možete šifrovati, maskirati podatke, smestiti ih u karantin ili uticati na njihov kontekst da biste ostali u skladu sa smernicama.

Proofpoint CASB rešenje vam pomaže da identifikujete i zaštitite podatke koji su ugroženi zbog preširokih dozvola pristupa i neovlašćenog deljenja podataka. Vidljivost koja je fokusirana na korisnike i nadgledanje korisničkog ponašanja vrlo brzo otkrivaju aktivnost na napuštenim i kompromitovanim korisničkim nalozima. Proofpoint CASB vrši korelaciju između indikatora rizika na korisničkom nivou i DLP detekcije. Na ovaj način dobija se više korisnih DLP upozorenja i upozorenja nastalih usled promena na nivou pristupa.

Proofpoint CASB rešenje omogućava IT timovima:

  • Sprečavanje zaposlenih da neovlašćeno dele osetljive kompanijske podatke na neodgovarajući način ili da ih dele sa ličnim korisničkim nalozima
  • Ubrzavanje obezbeđivanja PCI, PII, PHI i GDPR regulativom sa ugrađenim pametnim identifikatorima i šablonima
  • • Otkrivanje nekorišćenih i kompromitovanih naloga radi zaštite kompanijskih podataka
ProofPoint-Third-party-Apps

Kontrole aplikacija nezavisnih proizvođača i IT timova iz senke

Naša detaljna analiza vam pomaže da razumete vaše rizike na nivou aplikacija i nivou korisnika.

Mnoge korisne aplikacije nezavisnih proizvođača dodaju više funkcija u Office 365, G-Suite, Box i druge platforme. Međutim, neke od ovih aplikacija nisu napravljene i podešene na bezbedan način ili su nenamerno maliciozne. Napadači koriste softverske dodatke nezavisnih proizvođača i socijalni inženjering kako bi prevarili korisnike i na taj način obezbedili širi pristup SaaS aplikacijama. Kada je autentifikacioni token autorizovan, pristup je aktivan sve dok se ručno ne opozove.

Proofpoint CASB rešenje pomaže vam da otkrijete i kontrolišete softverske dodatke nezavisnih proizvođača i otkrijete neodobrene aplikacije u vašem cloud okruženju. Naša moćna Analitika vam omogućava da dodelite odgovarajuće nivoe pristupa aplikacijama nezavisnih proizvođača na osnovu faktora rizika koji su vama važni.

Proofpoint CASB omogućava IT timovima:

  • Definisanje ili automatizovanje radnji zasnovanih na rezultatima analize za svaku aplikaciju
  • Kreiranje polisa za privilegovane korisnike, definisanje dozvola za čitanje i upisivanje za pristupni token
  • Odbijanje zahteva od aplikacije koja premašuje definisani prag za određeni parametar

NAŠI PARTNERI

Svi naši partneri su vodeći, ili jedni od vodećih kompanija u IT industriji. Sa zadovoljstvom možemo da vam predstavimo listu naših, pažljivo odabranih partnera, i sve ih izdvajaju ključne karakteristike koje cenimo kod nekog ko pruža usluge: integritet, profesionalnost i pouzdanost.