Dokumenti sadrže informacije koje su ključne u dnevnom vođenju Vaših poslova. Bez obzira da li štampate, skenirate, digitalizujete ili arhivirate svoja dokumenta, podaci koje se u njima nalaze mogu biti velikog značaja, pa samim tim njihovo upravljanje zahteva pažljivo planiranje, pripremu i na kraju izvršavanje. Trebate imati viziju na koji način se dokumenti kreću u Vašem poslovanju.

BeoTech nudi uslužno rešenje za dokumente koje obuhvata kompletno rešenje za stvaranje, kontrolu, optimizaciju, digitalizaciju, modernizaciju i skladištenje Vaše poslovne dokumentacije, a sve u cilju značajnog smanjenja troškova i povećanja produktivnosti kako bi Vaše poslovanje podigli na viši stepen.

Dokument rešenja podeljena su u tri usluge:

MDS (Optimizacija štampe) usluga predstavlja efikasan način upravljanja i optimizacije štampe dokumenata, tako da je holistički pristup sa vitalnom strategijom predviđen za svaku kompaniju koja želi smanjenje troškova sa jedne strane, stručnu i odgovornu tehničku podršku sa druge.

DMS (Upravljanje dokumentima) je softversko rešenje dizajnirano da ubrza i učini transparentnim protok dokumenata u Vašoj kompaniji, a sve u cilju upravljanja, skladištenja, lakše pretrage i praćenje toka dokumenata, kao i automatizacija procesa i mobilnost u radu.