Sigurnosni sistemi

Sigurnosni sistemi se smatraju jednim od bitnijih faktora za svaku komercijalnu imovinu kako bi se sprečile provale i krađe i osiguralo sigurno poslovanje. Ukoliko provale nisu sprečene, posledice će biti skupocene i značajno će ošteti Vaše poslovanje. Sigurnosni sistemi sprečavaju pljačke i obezbeđuju sigurne poslovne procese kompanije. Instalacijom sigurnosnih sistema obezbeđujete konstantan monitoring kako objekta, tako i monitoring vaših zaposlenih, kontrolu pristupa, video interfone i alarmne sisteme.

Naš cilj je osigurati bezbednost Vaših zaposlenih i Vaše imovine sa različitim sigurnosnim sistemima koji zadovoljavaju kriterijume i najbolje odgovaraju Vašim potrebama. Smanjite rizik od provale i potpuno se posvetite poslovnim procesima.

Video nadzor

Sitemi video nadzora dostupni su u žičnoj i bežičnoj konfiguraciji, a kamere (kao sastavni deo sigurnosnih sistema) se mogu koristiti za monitornig u sledećim situacijama:

  • Prostore koji nisu lako upadljivi vidnom polju
  • Udaljene objekte kao što su garaže, radionice, magacini i slično
  • Ulazne tačke (unutrašnje i spoljašnje) kao što su garažna vrata i ulazna vrata

Kamerama za video nadzor se može pristupiti na različitim lokacijama putem računara, mobilnim telefonima i tablet računarima. Mobilna rešenja često se koriste kao idejno rešenje za monitoring, kako bi se nadgledali zaposleni, vođenje evidencije o isporuci, snimanje bilo kakvih kršenja bezbednosti uključujuči dobar pogled na lopove, a možda i na vozilo sa kojim su došli. Osigurajte bezbednost Vaših zaposlenih i Vaše imovine sa različitim sigurnosnim sistemima koji zadovoljavaju kriterijume i najbolje odgovaraju Vašim potrebama. Smanjite rizik od provale i potpuno se posvetite poslovnim procesima.

Kontrola pristupa

Da bi osigurali objekat, kompanije koriste elektronske sisteme za kontrolu pristupa koji se oslanjaju na korisničke kredencijale, čitače kartica, biometriju i izveštaje kako bi omogućili i pratili pristup koji imaju zaposleni. Često se koriste kako bi ograničili pristup određenim prostorijama i zaštićenim područjima, kao što su centri za podatke. Neki od ovih sistema sadrže kontrolne panele pristupa da ograniče pristup ulaza, kao i alarmne sisteme i mogućnost zaključavanja kako bi sprečili neovlašćeni pristup ili operaciju.

Sistemi za kontrolu pristupa objavljuju identifikaciju autentičnosti i entiteta vrednovanjem potrebnih kredencijala za prijavljivanje koji mogu uključivati lozinke.

Kontaktirajte nas